กลุ่มนักศึกษายุวชนอาสา วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมในโครงการ ยุวชนอาสา บ่มเพาะทักษะการเป็นวิศวกรสังคม ซึ่งภายหลังจากการเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างทักษะแล้ว ก็ได้มาลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานในชุมชนจริง ณ บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม  ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยความร่วมมือจากชาวบ้านทั้ง 2 ชุมชน สนับสนุนการทำกิจกรรม พร้อมให้คำแนะนำชุมชนเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการเก็บข้อมูลขยะในครัวเรือน โดยนำร่อง 7 ครัวเรือน ในการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อนำข้อมูลขยะครัวเรือนไปวิเคราะห์คำนวณปริมาณขยะในชุมชน

สำหรับกลุ่มยุวชนอาสาที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกลุ่มที่ 1 โครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะในชุมชนฯ ประกอบด้วย นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม  เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องขยะในครัวเรือน และการบริหารจัดการขยะด้วยหลัก 3R คือ Reduce การลดการใช้ หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น , Reuse การใช้ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานและใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น  และ Recycle การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังได้ประสานกับผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านโคกล่าม ในการนำความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะมาเผยแพร่ในโรงเรียน เพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการขยะในโรงเรียน เป็นการปลูกฝังสร้างความตระหนักด้านการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆ ขยายผลสู่บ้านและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน นางสาวสุวาณี ก่ำคำ ยุวชนอาสา ชั้นปี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  เพราะจะได้นำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนนำมาปรับใช้และเผยแพร่ให้ชุมชนนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สวท.อุดรธานี
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210205184544880

hacklink panel evden eve nakliyat escort sitesi seo maltepe escort porno> dudullu escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort kartal escort kurtköy escort porno izle jigolo siteleri jigolo kayıt porno izle izmir escort alsancak escort porno porno gebze escort tuzla escort kocaeli escort şişli escort betebet oceans enterprise saç ekimi kartal escort