มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดโครงการ “ยุวชนอาสา” จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1.โครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะในชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
2.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่สำหรับแปรรูปสบู่แก้ผ้าจากสารสกัดบัวหลวงและหัวไชเท้า ต.อุ่มจาน จ.อุดรธานี
3.โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปิดพื้นที่เชิงวัฒนธรรมนำนวัตวิถีแห่งประชาตระการแสงเสียง ร้อยเรียงอารยธรรมเลิศล้ำภูพระบาทบ้านผือ จ.อุดรธานี
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอบรมทักษะการเป็นวิศวกรสังคม เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างท้องถิ่น

hacklink panel evden eve nakliyat escort sitesi seo maltepe escort porno> dudullu escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort kartal escort kurtköy escort porno izle jigolo siteleri jigolo kayıt porno izle izmir escort alsancak escort porno porno gebze escort tuzla escort kocaeli escort şişli escort betebet oceans enterprise saç ekimi kartal escort